Universiteti Bujqesor i Tiranes

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Universiteti Bujqesor i Tiranes (UBT), eshte qendra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kerkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit ne fushen e bujqesise dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulture e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politike Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Perpunimi i Drurit dhe Mjekesi Veterinare etj.)

I krijuar me 1 nentor 1951 si Institut i Larte Bujqesor (ILB), me statusin e nje Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqesor i Tiranes (UBT). E shte Kampusi unikal universitar ne Shqiperi, vendosur ne nje kodrine te pyllezuar, ne periferine veri perendimore te Tiranes, vetem 7 km nga qendra e Qytetit.

Deri ne vitin 1990 universiteti ishte i organizuar ne kater fakultete (Agronomi, Ekonomi Agrare, Inxhinieri Pyjore dhe Veterinari) me rreth 6000 studente e 480 pedagoge.

Location

map
CountryAlbania
Comunidad autónoma Tirana
Province Tirana

Other locations

All contents related on this page with Universiteti Bujqesor i Tiranes are exclusive property and belong to Universiteti Bujqesor i Tiranes. These contents have been extracted from the website of the Center to provide the necessary information to users at the time to select a centre or education program that meets your needs.