Al usar este sitio acepta el uso de cookies propias y de terceros para análisis, contenido personalizado y publicidad.       Close       More information

Student area

Old Students

Old Students

Find your friends.
WE PUT IT EASY.

Join button
border img

Sponsored Links

Universiteti Bujqesor i Tiranes

Universiteti Bujqesor i Tiranes


Universiteti Bujqesor i Tiranes (UBT), eshte qendra e vetme e formimit universitar, pasuniversitar, kerkimit shkencor, trajnimit dhe e ekstensionit ne fushen e bujqesise dhe ushqimit (Agronomi, Hortikulture e Mbrojtje Bimesh, Ekonomi dhe Politike Agrare, Agromjedis dhe Ekologji, Teknologji Agroushqimore, Zootekni dhe Biznes Blegtoral, Akuakulture dhe Menaxhim Peshkimi, Inxhinieri Pyjore, Perpunimi i Drurit dhe Mjekesi Veterinare etj.)

I krijuar me 1 nentor 1951 si Institut i Larte Bujqesor (ILB), me statusin e nje Universiteti, me 1991 u emertua Universiteti Bujqesor i Tiranes (UBT). E shte Kampusi unikal universitar ne Shqiperi, vendosur ne nje kodrine te pyllezuar, ne periferine veri perendimore te Tiranes, vetem 7 km nga qendra e Qytetit.

Deri ne vitin 1990 universiteti ishte i organizuar ne kater fakultete (Agronomi, Ekonomi Agrare, Inxhinieri Pyjore dhe Veterinari) me rreth 6000 studente e 480 pedagoge.

Comparte el Universiteti Bujqesor i Tiranes en Facebook Comparte el Universiteti Bujqesor i Tiranes en Twitter Comparte el Universiteti Bujqesor i Tiranes en Google Plus Comparte el Universiteti Bujqesor i Tiranes en Linkedin Send

Location
map
Country Albania
Comunidad autónoma Tirana
Province Tirana
 


All contents related on this page with Universiteti Bujqesor i Tiranes are exclusive property and belong to Universiteti Bujqesor i Tiranes. These contents have been extracted from the website of the Center to provide the necessary information to users at the time to select a centre or education program that meets your needs.
© 2015 All rights reserved   |   Privacy policy   |   Rules of use   |   Help   |   Advertisers   |   Partners   |   Blog   |   Current language: en